Brandposter

Brandposter och inomhusbrandposter är en väl beprövad brandbekämpningsmetod. En fungerande brandpost har i teorin oändligt med vatten. Vi erbjuder helhetslösningar från rådgivning, installation till underhåll av brandposter.

Olika typer av brandpost

Brandposter var ursprungligen där brandkåren kopplade på sina slangar för att hämta vatten. Nuförtiden finns även brandposter monterade inne i fastigheter, så kallade inomhusbrandposter. Denna typ av brandpost är mer komplett och utrustas med slang, munstycke samt en ventil för att stänga av eller sätta på vattentillförseln. Inomhusbrandposter finns där risken att en stor brand med snabb spridning kan uppstå, till exempel i lagerlokaler och industrier.

Regler för brandposter

Brandskyddsarbeten är medlemmar i SVEBRA och följer de riktlinjer som finns i Sverige gällande både installation och val av brandposter. Riktlinjerna reglerar hur en brandpost ska vara utformad, dess funktion samt hur den ska underhållas.

Service och underhåll av brandpost

Service och underhållet innehåller dels rutinkontroller men även självaste servicen. Rutinkontroller syftar på återkommande kontroller som bör Vi utför service/installation av brandposter enligt svensk standard SS-EN 671–3.  Service bör utföras en gång per år, där testas brandpostens funktion samt vattenflöde och tillgänglighet. Vart femte år ska en verkstadskontroll genomföras där brandposten provtrycks.

Boka ett möte