Brandsläckare

Brandsläckare även kallade handbrandsläckare, är en smidig lösning som med rätt utbildning kan användas effektivt för att släcka bränder i ett tidigt skede. Vi erbjuder ett brett sortiment bestående av olika modeller, storlekar och släckmedel.

Vi på Brandskyddsarbeten hjälper dagligen fastighetsägare både stora som små med placering, installation och underhåll / service av brandsläckare. Med vår mångåriga erfarenhet och kompetens inom brandskydd är vi ett tryggt val.

Placering av brandsläckare

På Brandskyddsarbeten följer vi de lagar och normer som finns, vi är även medlemmar i Svebra. Nedan för har vi gjort ett utdrag på några punkter som är en del av våra egenkontroller vid montage och utplacering av brandsläckare

  • Gångavståndet mellan utplacerade brandsläckare ska inte överstiga 25 meter
  • Minst en brandsläckare per våningsplan
  • Brandsläckare ska placeras lättåtkomligt och väl synligt
  • Skylten för brandsläckare ska placeras väl synligt, helst 2 – 2,5 meter över golv så den är väl synlig över möbler, inredning, dörrar och liknande

Service av brandsläckare

Olika typer av handsläckare har olika krav på service och intervall mellan verkstadsgenomgångarna. Vi genomför service enligt svensk Olika typer av handsläckare har olika krav på service och intervall mellan verkstadsgenomgångarna. Vi genomför service enligt svensk standard SS 3656 som bör ske en gång per år. Årligt underhåll kompletteras sen med verkstadsgenomgång, för vätskebaserat släckmedel är det vart femte år medan för pulver & koldioxidsläckare är det vart tionde år.

Olika typer av brandsläckare

Det finns flera olika typer av brandsläckare att välja mellan. De har olika egenskaper samt är lämpade för olika miljöer. Gemensamt är att alla våra brandsläckare är CE-märkta, DNV-certifierade och tillverkade enligt EN3. Vi hjälper er gärna att se till att ni får rätt produkt på rätt plats.

Olika typer av brandsläckare
Olika typer av brandsläckare

Fettbrandsläckare

På grund av den höga temperaturen som utvecklas vid bränder i matolja så är det förenat med fara att använda vatten för att släcka en fettbrand. Fettbrandsläckare är ett alternativ som är specifikt framtaget för bränder i matfett. Fettbrandsläckare lämpar sig framför allt i restaurangkök med sitt specialanpassade munstycke som motverkar stänk vid släcknings arbetet.

Lithiumsläckare

Lithiumsläckare en speciell typ av brandsläckaren som är framtagen för att släcka bränder i lithiumbatterier.Efterfrågan på lithiumsläckare har stadigt ökat i takt med att användningen av lithiumbatterier blivit allt vanligare i samhället. Lithiumbatterier finns i allt från mobiltelefoner till airboards med mera. Vid en brand i ett eller flera lithiumbatterier räknas varje sekund då situationen snabbt blir kritisk. Förutom själva branden så frigörs även livsfarliga ämnen från batterierna och det kombinerat med batteriets höga energitäthet kan leda till en explosion.

Koldioxid- /kolsyresläckare

Koldioxid- och kolsyresläckare är två olika ord för samma typ av släckare. Dessa brandsläckare använder sig av gasen koldioxid för att släcka bränder. Koldioxidsläckaren släcker genom att förtränga syret och smutsar inte ner på samma sätt som till exempel en pulversläckare. Koldioxid leder ej ström vilket gör den lämplig för mindre elektrisk utrustning samt kök.

Pulversläckare

Pulversläckare är det släckmedel som har bäst kapacitet per kg släckmedel. Detta är en bidragande orsak till att pulver oftast är förstahandsvalet när man ska välja handbrandsläckare. Något man bör vara medveten om är att pulver smutsar ner betydligt mer än många andra släckmedel. Det beror på att pulvret är så pass finfördelat att det väldigt lätt tränger in i olika utrymmen vid användning. Pulver leder inte ström vilket möjliggör släckning av bränder i/nära elektroniska apparater.

Skumsläckare

Majoriteten av innehållet i en skumsläckare består av vatten och skumkoncentrat. Skummet kväver elden genom att förhindra tillförseln av syre. Skummet skapar även en ytspänning så det lättare tränger in i det brinnande materialet och lägger sig som en hinna över branden, vilket gör det svårare för brandgaser att tränga igenom. Fördelen med skumsläckare framför exempelvis pulversläckare är att skum är enklare att sanera.

Vattensläckare

Vattensläckare lämpar sig i sammanhang där miljöhänsyn är särskilt viktig och där brandrisken huvudsakligen bedöms vara klass A-brand och där minimala efterskador och sanering är av stor betydelse. Vattensläckare lämpar sig för trä, tyg och andra liknanden material.

Boka ett möte

Ring eller använd kontaktformuläret nedan för att komma i kontakt med oss.