Brandtätning och brandisolering

Brandtätning utförs för att förhindra och begränsa hur fort eld och rökgaser sprids i en byggnad. Genom att brandtäta en byggnad förbättrar man utgångsläget vid brand samt minskar risken för stora ras och allvarliga skador.

Vi på Brandskyddsarbeten utför brandtätning dels i egen regi, dels tillsammans med vår samarbetspartner. Oavsett om du har befintlig brandtätning som behöver ses över och kompletteras eller önskar genomföra en helt ny brandtätning kan vi hjälpa dig. Några av det mest vanliga uppdrag vi får inom brandtätning och brandisolering är

  • Genomföring runt avloppsrör, elkablar och rör
  • Brandceller och brandcellsgränser
  • Lokalanpassning för hyresgäster

Vem får utföra brandtätning?

Att utföra brandtätning utan nödvändig kunskap kan få konsekvenser som är förenade med livsfara. Vi rekommenderar att brandtätning överlåts till utbildade tekniker med erfarenhet.

Få hjälp med brandtätning

Använd formuläret nedan eller slå oss en signal så hjälper vi er med brandtätning. Vi arbetar med väl erkända märken och jobbar alltid med kundens behov i första rummet.