Skip to content

Brandposter

Vi på BSA Brand & Säkerhet hjälper dagligen fastighetsägare både stora som små med placering, installation och underhåll / service av brandposter. Med vår mångåriga erfarenhet och kompetens inom brandskydd är vi ett tryggt val.

Regler för brandposter

Brandskyddsarbeten är medlem i SVEBRA och följer de riktlinjer som finns i Sverige gällande både installation och val av brandposter. Riktlinjerna reglerar hur en brandpost ska vara utformad, dess funktion samt hur den ska underhållas.

Service och underhåll av brandpost

Vi utför service/installation av brandposter enligt svensk standard SS-EN 671–3.  Service bör utföras en gång per år. Där testas brandpostens funktion samt vattenflöde och tillgänglighet. Vart femte år ska en verkstadskontroll genomföras där brandposten provtrycks så att man säkerställer att slangen klarar trycket när den väl behöver användas skarpt.