Skip to content

Rökluckor

Vi på BSA Brand & Säkerhet utför service och underhåll rökluckor på dina fastigheter. Precis som mycket annat behöver rökluckor löpande översyn och service för att fylla sin funktion när situationen kräver det.

Brandgasventilatorns funktion

Grundprincipen för en röklucka, eller brandgasventilator som det också kallas, är att vädra ut rök och brandgas från fastigheter via både tak och fasad. Det hjälper till med att sänka temperaturen, förlänga utrymningstider och bättre kunna kontrollera brandförloppet.