Skip to content

Utrymning

Med hjälp av utrymningsplaner, skyltar och nödljusarmaturer skapar vi säkra lösningar och rutiner för utrymning anpassade efter er verksamhet.

Kompletta utrymningslösningar

Bland det viktigaste delmoment som finns inom brandskydd är utrymning, det är av yttersta vikt att det kan ske på ett säkert sätt. Tydligt utmärkta utrymningsvägar och bra rutiner räddar liv vid brand.

Besök gärna Arbetsmiljöverket för mer information angående vikten av säker utrymning. information om utrymning som en del av arbetsplatsens utformning.

Utrymningsväg

Utrymningsväg är det man ska använda i händelse av att lokalen / fastigheten behöver utrymmas. Antalet vägar ska vara anpassade efter den verksamhet som bedrivs och personerna som kan tänkas vistas i lokalerna.

En bra grundregel är att det bör finnas minst två utrymningsvägar som är oberoende av varandra. Vägarna ska helst leda ut i det fria eller alternativt till en så kallad säker plats. Därifrån ska man sen kunna ta sig till återsamlingsplatsen.

Dörrarna bör helst öppnas utåtgående och vara enkla att öppna. De får ej heller vara blockerade och får bara vara låsta om man kan säkerställa att det enkelt och snabbt går att låsa upp dörrarna.

Utrymningsplan

En utrymningsplan är en karta över hur man kan utrymma, den ger även en överblick över hur lokalen alternativt våningsplanet är utformat. Man märker även ut utrymningsvägarna tydlig så man enkelt kan navigera utifrån utrymningsplanen och sätta sig själv och andra i säkerhet.

Utrymningsskyltar/Nödbelysning

Utrymningsskyltar/Nödbelysning ska finnas för att markera utrymningsvägarna. Det förenklar samtidigt som det förtydligar utrymningsvägarna, särskilt om strömmen skulle gå och lokalerna är mörka.

Vi hjälper er med utrymning

Oavsett hur er situation ser ut idag så är vi redo att hjälpa er i arbetet för en säker utrymning.