Vi på Brandskyddsarbeten har många års erfarenhet av rökluckor, vi har installerar och servat rökluckor på olika typer av fastigheter i olika städer. Från industrilokaler, varuhus till kontor och bostadsrätter i bland annat Örebro, Jönköping, Göteborg och Stockholm.

Leverans, montage, service & offert

Rökluckor / brandlucka även kallad brandgasventilation är en speciellt framtagen lucka, som används för vädra ut och leda bort brandgaser. Detta minimerar risken för övertändning och är ett bra verktyg för brandkåren att få kontroll över en eventuell brand.

Har du rökluckor i din fastighet? En fungerande röklucka räddar liv och underlättar för räddningstjänsten. Förutom att vara ett oerhört viktigt verktyg mot bränder så kan de även användas för att öka komforten under årets varmare perioder.

Olika modeller av rökluckor

Det finns en rad olika modeller och typer av rökluckor. Beroende på var luckan skall placeras och vilket syfte den ska fylla så lämpar sig olika rökluckor bättre än andra:

 • Fasadventilator
 • Tvålocksventilator
 • Enlocksventilator med kupol
 • Enlocksventilator med lanternin
 • Undertakslucka

Regler för rökluckor

Du som äger eller förvaltar en fastighet har ett ansvar för brandskyddet. En del av det ansvaret är att se till att rökluckor och brandgasventilation finns där det krävs. Du är även skyldig att se till att funktionen och driftsäkerhet säkerställs, vilket är ett lagkrav enligt Lagen om skydd mot olyckor. Det är även en del av Arbetsmiljölagen och Boverkets byggregler (även kallad BBR). Precis som övriga brandtekniska åtgärder ska arbetet dokumenteras och även det är en del av ditt Systematiska brandskyddsarbete (SBA).

Allmänna råd

Oftast så behövs inte rökluckor bytas ut, många gånger räcker det med en grundligare service vilket håller nere kostnaden utan att tumma på brandsäkerheten. Smart va? Ta kontakt med oss för rådgivning inom rökluckor och brandskydd.

Leverans av rökluckor

Att välja rätt röklucka och samtidigt ordna med beställning och leverans, är inte alltid det enklaste. Vi kan detta tack vare vår mångåriga erfarenhet av rökluckor och brandskyddsbranschen. Därför är vi ett själv klart val för dig, vi finns med dig hela vägen.

Montage & installation

Installationen av rökluckor påverkas av en rad olika parametrar. Var ska de placeras och hur ska vi få dit dom. Finns det till exempel möjlighet att använda en hiss ända upp till takvåningen, eller behöver luckorna lyftas upp på plats med kran? Var ska styrcentralen och batteribackupen placeras? Kan kabeldragningen mellan luckan och centralen göras på ett enkelt sätt?

Rökluckor service

Hur ofta behöver en röklucka servas? Och hur går servicen till? Vad är viktigt att tänka på vid service av rökluckor?
Nedan har vi återgett de viktigaste punkterna från våra egna interna checklistor för service av rökluckor.

rökluckor service
Service rökluckor
 • Rökluckorna provas att öppnas med draghandtag och eventuell tryckknapp. Samtliga rörliga delar och glidytor ses över samt smörjs.
 • Nedstörtningsskydd kontrolleras för att säkerställa säkerhet och funktion.
 • Kupol samt lucka kontrolleras okulärt efter brister i form av sprickor, otäthet.
 • Infästningar samt gångjärn ses över.
 • Tätningslister ses över och smörjs. Byts ut om behovet finns.
 • Gasfjädern funktionsprovas, viktigt att tänka på är att luckan ska klara av att öppna även i vintertid med snö över sig.
 • Smältlänk och smältbläck får ej vara skadade eller nedsmutsade, vid behovs rengörs eller byts de ut.
 • Gasfjädrar och smältlänkar byts ut vart tionde år för att garantera funktionen. Allt enligt branschorganisationens rekommendationer.

Hur mycket kostar rökluckor?

Själva rökluckan kostar mellan 9 000 – 15 000 kr, det som påverkar priset är dels storleken, men även vilken typ av lucka man väljer att använda sig av. Har man speciella önskemål på storlek och funktion så påverkar det priset med. Valet av tillbehör samt krav på vilka funktioner är ytterligare en faktor som behöver vägas in och påverkar det slutliga priset.

Det bästa alternativet för att få koll på hur mycket ”rätt” röklucka för ditt behov kostar är att låta oss ta fram en tydlig och enkel offert där den totala kostnaden för en färdiginstallerad röklucka framgår.

Vi hjälper dig med rökluckor

Vi har många års erfarenhet av rökluckor och allt som hör till. Vi hjälper er från början till slut. Tillsammans med er går vi igenom vad ni behöver göra med era nuvarande rökluckor (service, kontroller och även eventuella byten). Kontakta oss redan idag för att få hjälp med rökluckor och brandskydd.

Boka möte