Vi på Brandskyddsarbeten har många års erfarenhet av rökluckor. Vi både installerar och utför service av rökluckor enligt gällande standard och rekommendationer. Vi jobbar med industrilokaler, varuhus, kontor och bostadsrätter i bland annat Örebro, Jönköping, Göteborg och Stockholm.

Leverans, montage, service & offert

Rökluckor, även kallad brandgasventilation är en speciellt framtagen lucka, som används för att vädra ut och leda bort brandgaser. Detta minimerar risken för övertändning och är ett bra verktyg för brandkåren att få kontroll över en eventuell brand.

Har du rökluckor i din fastighet? Du kanske har en röklucka i ett trapphus eller på fasaden? En fungerande röklucka räddar liv och underlättar för räddningstjänsten. Förutom att vara ett oerhört viktigt verktyg mot bränder så kan även vissa rökluckor användas för att öka komforten under årets varmare perioder.

Olika modeller av rökluckor

Det finns en rad olika modeller och typer av rökluckor. Beroende på var luckan skall placeras och vilket syfte den ska fylla så lämpar sig olika rökluckor bättre än andra. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt lösning för din fastighet.

 • Fasadventilator
 • Tvålocksventilator
 • Enlocksventilator med kupol
 • Enlocksventilator med lanternin
 • Undertakslucka

Regler för rökluckor

Du som äger eller förvaltar en fastighet har ett ansvar att ha brandskydd i skälig omfattning. En del av det ansvaret är att se till att rökluckor och brandgasventilation finns där det krävs. Du är även skyldig att se till att funktionen säkerställs genom service och kontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor. Det är även en del av Arbetsmiljölagen och Boverkets byggregler (även kallad BBR). Precis som övriga brandtekniska åtgärder ska arbetet dokumenteras och även det är en del av ditt Systematiska brandskyddsarbete (SBA).

Allmänna råd

Oftast så behöver inte rökluckor bytas ut, dock är det viktigt med årligt underhåll och service samt utbyte av delar vid rekommenderade intervaller.  Ta kontakt med oss för rådgivning inom rökluckor och brandskydd.

Leverans av rökluckor

Att välja rätt röklucka och samtidigt ordna med beställning och leverans, är inte alltid det enklaste. Vi kan tack vare vår mångåriga erfarenhet av rökluckor och brandskydd hjälpa er genom hela processen från beställning till installation och avprovning.

Montage & installation

Installationen av rökluckor påverkas av en rad olika parametrar. Var ska de placeras och hur ska vi få dit dom. Finns det till exempel möjlighet att använda en hiss ända upp till takvåningen, eller behöver luckorna lyftas upp på plats med kran? Var ska styrcentralen och batteribackupen placeras? Kan kabeldragningen mellan luckan och centralen göras på ett enkelt sätt?

Rökluckor service

Hur ofta behöver en röklucka servas? Och hur går servicen till? Vad är viktigt att tänka på vid service av rökluckor? Nedan har vi återgett de viktigaste punkterna för service av rökluckor.

rökluckor service
Service rökluckor
 • Rökluckorna öppnas med draghandtag och eventuell tryckknapp. Samtliga rörliga delar och glidytor ses över samt smörjs.
 • Nedstörtningsskydd kontrolleras om detta finns för att säkerställa säkerhet.
 • Kupol samt lucka kontrolleras okulärt efter brister i form av sprickor, otäthet.
 • Infästningar samt gångjärn ses över.
 • Tätningslister ses över och smörjs. Byts ut om behovet finns.
 • Gasfjädern funktionsprovas, viktigt att tänka på är att luckan ska klara av att öppna även i vintertid med snö över sig.
 • Smältlänk och smältbläck får ej vara skadade eller nedsmutsade, vid behovs rengörs eller byts de ut.
 • Gasfjädrar och smältlänkar byts ut vart tionde år för att garantera funktionen. Allt enligt branschorganisationens rekommendationer.

Hur mycket kostar rökluckor?

Det bästa alternativet för att få koll på hur mycket en röklucka för ditt behov kostar är att låta oss ta fram en tydlig och enkel offert där den totala kostnaden för en färdiginstallerad röklucka framgår.

Vi hjälper dig med rökluckor

Vi har många års erfarenhet av rökluckor och allt som hör till. Vi hjälper er från början till slut. Tillsammans med er går vi igenom vad ni behöver göra med era nuvarande rökluckor (service, kontroller och även eventuella byten). Kontakta oss redan idag för att få hjälp med rökluckor och brandskydd.

Boka möte