Skip to content

Sekretesspolicy

När du använder våra tjänster så anförtror du oss dina uppgifter. I den här sekretesspolicyn anger vi vilka data vi samlar in, varför vi samlar in dessa data och hur dessa data används. Vi värnar om din personliga integritet och vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ger dig information om dina möjligheter att få tillgång till dina sparade personuppgifter, hur du kan uppdatera dem och hur du kan radera dina personuppgifter.

Information som vi samlar in

Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla användare. Vi samlar in data som du uppger och data som vi får när du använder våra tjänster.

Information som du uppger

Vi samlar enbart in information via våra kontaktformulär såsom angiven mejladress/er, namn och telefonnummer, samt behåller informationen tills dessa att vi återkopplat med dig som kund och hanterat ärendet. Informationen vi får lagras hos oss lokalt samt på någon av våra partners servrar (I dagsläget hos Oderland). Oavsett situation, behåller vi informationen som längst under 3 månader. Skulle vi inte nå dig som kund under denna tid, raderar vi samtlig information ovan.

Besöksstatistik

Vi använder oss av det interna verktyget Koko Analytics för att sammanställa det totala antalet besökare på hemsidan. Vi för inte statistik per enskild besökare eller användare.

Logginformation

När du använder våra tjänster eller visar innehåll som tillhandahålls av oss samlas viss information in och sparas automatiskt i serverloggar. Loggdata innehåller följande:

 • Information om hur du använde vår tjänst, till exempel dina sökfrågor.
 • IP-adress (utan sista siffran).
 • Information om händelser på din enhet såsom krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisningsadress.
 • Cookies som kan identifiera din webbläsare.

Platsinformation

Vi använder oss inte av platsinformation (GPS eller annan sensordata) däremot lagrar vi IP-adresser utan sista siffran i IP-adressen.

Lagring av surfdata

Vi kan samla in och spara information lokalt på din enhet med hjälp av funktioner som webbläsarens lagringsutrymme (inklusive HTML 5) och programcacher.

Cookies och liknande teknik

Vi och våra affärspartners använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder våra tjänster. Det kan innebära att cookies eller liknande tekniker används för att identifiera din webbläsare eller enhet. En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats. Vi följer de nya reglerna gällande ett förenklat bestämmelsen om samtycke till kakor, eftersom den har lett till att användarna får alldeles för många meddelanden om att de måste godkänna kakor. De nya reglerna ser till att du som användare får bättre kontroll över sina inställningar och enkelt kan samtycka eller tacka nej till kakor och andra nätidentifierare om det föreligger integritetsrisker. Enligt förslaget behöver du inte samtycka till ofarliga kakor som gör webbplatsen mer användarvänlig. Du ska inte heller behöva samtycka till kakor som bara räknar hur många som har besökt webbplatsen. Hos oss får du notis endast en (1) gång.

Hur vi använder informationen

Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra våra tjänster, för att utveckla nya tjänster och för att skydda Brandskyddsarbeten AB och våra användare. När du kontaktar oss via mailadress på hemsidan (kontakt via formulär redogörs för i avsnittet ovan) vi dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som du står inför. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att berätta om kommande ändringar eller förbättringar.

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.

Öppenhet och valmöjlighet

Olika användare har olika syn på sekretess. Vi vill vara tydliga med vilken information vi samlar in, så att du kan fatta välgrundade beslut om hur den får användas. Du kan till exempel göra följande:

 • Du kan stänga av cookies genom att ändra säkerhetsinställningarna i webbläsaren och du kan också radera tidigare lagrade cookies via din webbläsares inställningar. Kom ihåg att många av våra tjänster kan sluta fungera om du inaktiverar cookies.

Hämta ut information om dina sparade personuppgifter

Efter som vi inte sparar information per besökare eller hela IP-adresser har vi ingen information som kan härledas till varje besökare i sig.

Information som du delar

I många av våra tjänster kan du dela information med andra. Kom ihåg att information som du delar offentligt eventuellt kan indexeras av Google och andra sökmotorer. I våra tjänster kan du välja hur du vill dela och ta bort innehåll.

Information som vi delar

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Brandskyddsarbeten AB förutom i följande situationer: Med ditt samtycke. Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Brandskyddsarbeten AB om du har tillåtit oss att göra det. Vi måste ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela känsliga personuppgifter med andra.

För extern behandling

Vi vidarebefordrar personuppgifter till våra närstående bolag eller andra betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna sekretesspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

Av juridiska skäl

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Brandskyddsarbeten AB om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att:

 • följa tillämpliga lagar, regelverk, juridiska processer eller tvingande begäranden från myndigheter
 • garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem
 • upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem
 • skydda mot skador avseende rättigheter, egendom, säkerhet, användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

Vi kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt och med våra partner – t.ex. utgivare, annonsörer eller kopplade webbplatser. Vi kan till exempel dela information offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används rent allmänt. Om Brandskyddsarbeten AB skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning kommer vi att säkerställa konfidentialiteten för alla personuppgifter och meddela berörda användare innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretesspolicy.

Informationssäkerhet

Vi arbetar ständigt för att skydda Brandskyddsarbeten AB och våra användare från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi innehar.

 • Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.
 • Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till våra anställda, leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna till strikt konfidentialitet enligt kontrakt och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller kraven.

Förändringar

Vår sekretesspolicy kan ändras från tid till annan och eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida, om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande.

Senast ändrad: 2023/02/07