Skip to content

Utbildning

Vi har ett brett utbud med olika brandskyddsutbildningar för att tillgodose din personals behov av utbildning inom brand och brandskydd. Kurserna kan självklart anpassas utifrån era önskemål och behov.

Utbildning inom brand och brandskydd.

Med rätt utbildning minskar risken för allvarliga olyckor, genom att säkerställa att all personal har rätt kunskap och utbildning förebygger du riskerna samtidigt som det bidrar till en bättre arbetsmiljö genom att skapa trygghet.

Brandskyddsutbildning

Dessa kurser vänder sig till företag som har ett utbildningsbehov för sina anställda. Kurserna kan anpassas för både mindre eller större grupper. Utbildningen kan genomföras antingen ute oss er som kund i era lokaler, eller hos oss i våra lokaler beroende på vad som passar er bäst.

Anläggningsskötare brandlarm & sprinkler

Den här utbildning vänder sig till dig om som anläggningsskötare. Vi erbjuder både utbildning för sprinkler och brandlarm.
Oavsett om du behöver båda kurserna eller bara en av dem så erbjuder vi en flexibel möjlighet.

Brandfarlig vara

Den här kursen riktar sig till dig som ska vara föreståndare för brandfarliga varor. I denna kurs kommer du bland annat få lära dig:

  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets bestämmelser
  • Beredskap vid olyckor
  • Lagen om skydd mot olyckor
  • MSB föreskrifter
  • Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara

Första hjälpen – HLR

Den här kursen räddar liv, de första minuterna efter en olycka är kritskt avgörande för hur allvarliga följderna blir.
Här lär du dig bland annat kontrollera medvetande – andning – puls och hur du tar hand om den skadade tills ambulans anländer.

HLR – Hjärt-lungräddning med defibrillator

Denna kurs är för dig som har tillgång till en hjärtstartare på din arbetsplats, förening etc, eller som önskar köpa en och samtidigt få en utbildning i hur den fungerar. Vi hjälper dig med både och.

Det finns även en utökad första hjälpen kurs med defibrillator som extra moment. Här får du lära dig att använda defibrillator på ett säkert och korrekt sätt.

Grundläggande brandskydd

Teoretisk och praktisk utbildning inom brandskydd. Du lär dig risker, uppkomst, spridning samt brandens utvecklingsförlopp. Vad du kan göra för att förebygga bränder och bidra till en säkrare arbetsplats. Hur ska du agera vid händelse av en brand, vilka släckredskap du ska välja och hur kan du rädda andra. Du lär dig hantera brandsläckare och får även prova på att släcka eld.

Brandfarliga arbeten

Denna kurs är till dig som är fastighetsägare, ansvarig för lokaler eller hantverkare som utför arbeten där risk för brand finns. Till exempel svetning, lödning, torkning, kapning samt övriga arbeten som kan bidra till uppvärming / gnistbildning. Utbildningen erbjuds via samarbetspartner.

Utrymningsövning

Vill ni som företag få koll på hur era rutiner fungerar vid en eventuell brand eller annan fara som kräver utrymning så kan vi ordna en övning på plats hos er, anpassad efter era lokaler.

Boka utbildning

Osäker på vilken utbildning som du och din personal behöver eller har du andra frågor angående våra utbildningar? Tveka inte att kontakta oss så svarar vi på dina frågor och berättar mer om våra utbildningar inom brand, säkerhet och första hjälpen.